Polo TV

Polo TV

Watch Polo TV online from Poland without cable TV or satellite?
You no longer need a cable TV subscription to watch. You can now use our service stream without having cable TV or satellite subscription. You can even watch on your TV! This is the best way for you to watch television online.

Watch Polo TV online

 Posted on June 15, 2014, and last modified on 2 months ago.

9
6 users
54
41
31
20
10

We have a few suggestions for you to find your favorite TV channel:

polo ralph lauren polo g polo bar nyc polo sweatsuit polo shirts polo hoodie polo sweater polo boots polo grounds polo bear

Advertising

Polo TV

Television presenting disco polo and dance music.

Only with us, you will find new clips, as well as old unforgettable hits, you will see interviews with artists and their memories related to the greatest hits. You will be able to watch the most famous festivals and concerts both contemporary and from the 90s.

You will watch interesting stories from disco polo stars about how bands were formed and what stories are associated with writing songs that have become big hits. On the air you will meet such stars as Boys, Classic, Akcent, Weekend, After Party, Chadoman, MIG and many more!

How to watch POLO TV?

The Polo tv program can be viewed FOR FREE (FTA) via the Hot Bird 13C DVB-S / QPSK satellite, position 13 degrees East.

To find us on the tuner, please search (according to the instructions):

 • Transponder: 10
 • Frequency: 11393.44 MHz
 • Polarization: V (vertical)
 • SR: 27500
 • FEC: 5/6
 • Broadcasting system: MPEG 2
 • Coding: none
 • ID: Polo TV
 • SID: 4314
 • PID A: 680
 • PID PCR: 515
 • PID V: 515
 • PID PMT: 263

The found channels (including Polo Tv) will be added at the end of the list.

If your tuner is not searching for our station, contact your service provider.

The Polo Tv channel is free and can be added to the list of programs by the operator of any cable TV and digital platform.

Reception via cable networks:

 • Cyfrowy Polsat - channel 179
 • NC + - channels 149 and 227
 • Vectra - channel 615
 • Multimedia - 567
 • MUX 1- LCN No. 14
 • UPC - channel 788
 • Orange - 162

O nas

Telewizja prezentująca muzykę disco polo oraz dance.

Tylko u nas znajdziecie nowe klipy, a także stare niezapomniane hity, zobaczycie wywiady z artystami oraz ich wspomnienia związane z największymi przebojami. Będziecie mogli obejrzeć najsłynniejsze festiwale i koncerty zarówno współczesne jak i z lat 90-tych. Obejrzycie ciekawe opowieści gwiazd disco polo, o tym jak powstawały zespoły i jakie historie wiążą się z pisaniem piosenek, które stały się wielkimi przebojami. Na antenie spotkasz takie gwiazdy jak Boys, Classic, Akcent, Weekend, After Party, Czadoman, MIG i wiele wiele innych!

Jak oglądać POLO TV?

Program Polo tv można oglądać BEZPŁATNIE (FTA) za pośrednictwem satelity Hot Bird 13C DVB-S/QPSK, pozycja 13 stopni East.

Aby nas znaleźć na tunerze należy (zgodnie z instrukcją) przeszukać:

 • Transponder: 10
 • Częstotliwość: 11393.44 MHz
 • Polaryzacja: V (pionowa)
 • SR: 27500
 • FEC: 5/6
 • System Nadawania: MPEG 2
 • Kodowanie: brak
 • ID: Polo TV
 • SID: 4314
 • PID A: 680
 • PID PCR: 515
 • PID V: 515
 • PID PMT:263

Wyszukane kanały (w tym Polo Tv) zostaną dodane na końcu listy.

Jeżeli Twój tuner nie wyszukuje naszej stacji, skontaktuj się z dostawcą usługi.

Kanał Polo Tv jest bezpłatny i może być dodany do listy programów przez operatora każdej kablówki i platformy cyfrowej.

Odbiór za pośrednictwem sieci kablowych:

 • Cyfrowy Polsat - kanał 179
 • NC+ - kanał 149 i 227
 • Vectra - kanał 615
 • Multimedia - 567
 • MUX 1- Nr LCN 14
 • UPC – kanał 788
 • Orange - 162

Top